Çakralar

Sanskritçe karşılığı “çark, daire, tekerlek ve hareket” olan Çakra’lar farkına vardığımız veya varamadığımız, varlığımızda mevcut enerji merkezleridir. Bu kelimeyi  “Şakra”  değil, “çakra” şeklinde telaffuz etmek doğrudur. Enerji bu merkezlerimiz tarafından çeşitli psişik alanlarda yönetilir. Kadim doğu felsefesine göre enerji değişimleri beş temel Tattva (element) tarafından yönetilir. Bunlar “toprak, su, ateş, hava ve ether (akaşa)”dır. Bu elemetler sürekli olarak varlığın bedenlerine belirli ritmler ile girip çıkarlar. […]

Koşalar

BEDEN / SÜBTİL BEDEN ve KATMANLARI (Koşa’lar) Varlığımız iç içe geçmiş çeşitli katmanlardan ( kılıf beden ) oluşmaktadır her bir katmana (kılıfa) Koşa adı verilir.   Bu Koşa’lar: Annamaya Koşa: Madde kılıfı Pranamaya Koşa: Yaşamsal hava kılıfı Manomaya Koşa: Akıl kılıfı Vijnanamaya Koşa: Bilgi kılıfı Ananadamaya Koşa: İlahi saf mutluluk kılıfı Bu bilgilere göre fizik beden sekiz temelden oluşur. Karışımı oluşturan  beş temele Mula Prakriti denir. Manas: Akıl Buddhi: Zeka Ahamkara: Ego veya […]

Yoga Nedir ?

Yoga bir din, politik bir hareket veya dogma değildir. O, tüm kültürlere, inançlara, ırklara saygı içerisinde olarak bireysel iç yapının (mikro kozmos), evren (makro kozmos) ile tüm seviyelerde ve tam olarak birleşmesidir. Yoga yolu ile varlık mikrokozmik yapısını, makrokozmosa , evrenin en üstün olanaklarını kullanmak sureti ile birleşir ve evrensel sübtil enerjileri en mükemmel şekilde kullanır. Bu birleşme ile kişi mikrokozmosunda , makrokozmosu tam olarak bulabilme […]