BEDEN / SÜBTİL BEDEN ve KATMANLARI (Koşa’lar)

Varlığımız iç içe geçmiş çeşitli katmanlardan ( kılıf beden ) oluşmaktadır her bir katmana (kılıfa) Koşa adı verilir.

 

Bu Koşa’lar:

 • Annamaya Koşa: Madde kılıfı
 • Pranamaya Koşa: Yaşamsal hava kılıfı
 • Manomaya Koşa: Akıl kılıfı
 • Vijnanamaya Koşa: Bilgi kılıfı
 • Ananadamaya Koşa: İlahi saf mutluluk kılıfı

kosha_2

Bu bilgilere göre fizik beden sekiz temelden oluşur. Karışımı oluşturan  beş temele Mula Prakriti denir.

 • Manas: Akıl
 • Buddhi: Zeka
 • Ahamkara: Ego veya kişisel tanımlanma

Ve beş element…

 • Akaşa: Ether
 • Vayu: Hava
 • Agni: Ateş
 • Apah: Su
 • Prithvi: Toprak

Beş element bedenin üç doğasını (Doşa) oluşturur:

 • Vayu: Hava
 • Pitta: Ateş
 • Kapha: Su ve toprak elementlerinin karışımı

Doşalar tarafından yönetilen üç değer (Guna) vardır:

 • Sattva: Aydınlık, denge
 • Rajas: Tutku
 • Tamas: Tembellik, karanlık

Böylelikle Prakritinin, “makro kozmosta olan herşey mikro kozmosta da mevcuttur”, Tantrik bilgiye uygun olarak tüm varlık içerisinde bulunduğu görülür.

*Blog postlarını kaynak göstererek  kendi blogunuzda paylaşabilirsiniz.

Minikyogees Tüm Blog Yazıları